DN: En jobbsøkers sjanse til å gå videre til intervjurunden er ikke påvirket av om vedkommende er mor, far eller barnløs, viser en fersk svensk studie.

Ikke overrasket
– Jeg er ikke overrasket over resultatene i den svenske forskningsrapporten, og det hadde vært urovekkende om de hadde funnet en slik form for diskriminering, sier Stefan Jensen, partner i lederrekrutteringsselskapet SelectionPartner til Dagens Næringsliv.

– I en intervjusituasjon så handler det om å finne ut om kandidaten har riktig kapasitet, og det henger sjelden sammen med om man har barn eller ikke.

Han opplever at dagens ledere generelt er moderne i tankegangen rundt både kjønns – og foreldredebatten, og ønsker et mangfold på arbeidsplassen.

Les hele saken i Dagens Næringsliv (abo).