Agder Energi har som visjon å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi og energitilknyttede tjenester. Vi har omfattende drifts- og utbyggingsoppgaver innen vannkraft og i strømnettet.

Agder Energi har en ny konsernstrategi, med digitalisering og teknologiadapsjon som sentrale virkemidler. I forbindelse med dette, skal det ansettes nye personer i tre attraktive stillinger. Klikk på knappene under for å lese mer om stillingene.

Komplekse utfordringer hos teknologiorientert bransjeleder

Teknologienheten er i sterk vekst og søker en nettverksorientert nøkkelperson med et helhetstenkende og rådgivende fokus.

Nyopprettet nøkkelstilling hos innovativ og teknologiorientert bransjeleder

Forretningsområdene ønsker i økt grad å utnytte og kapitalisere potensialet i datamengdene konsernet besitter.

Koordineringsansvar for utviklingsprosjekter hos teknologiorientert bransjeleder

Både lokalt og gjennom oppkjøp i Tyskland og Sverige, besitter konsernet nå et betydelig utviklermiljø. Teknologienheten er i sterk vekst og for å koordinere og støtte utviklingsmiljøene søker vi en samlende og utviklingsorientert nøkkelperson, som brenner for software utvikling.