Varierte utfordringer innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsledelse

Vi søker ressursperson som får lede prosjekter med fokus på HMSK

Klikk over for mer om den attraktive stillingen i regionens ledende miljø- og avfallskonsern

Posisjonen inkluderer også prosjektkoordinering og -rapportering til ledelsen, med fokus på bærekraft og effektive arbeidsprosesser

Vi tilbyr varierte utfordringer og attraktive utviklingsmuligheter i en nyetablert avdeling

Du vil også få gode og ordnede betingelser i en solid og høyaktuell virksomhet med fokus på bærekraftige og miljøvennlige energiløsninger

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat om mulighetene i akkurat denne stillingen

Mindre avfall og økt ressursutnyttelse | www.avfallsor.no