Preg et viktig samfunnsoppdrag

Videreutvikle vår solide posisjon og gode omdømme

Havnedirektøren skal lede utviklingen og sikre effektive og lønnsomme havneaktiviteter:

Klikk over for mer om hvordan vi vil utvikle virksomheten

Oppgavene spenner bredt, med fokus på økonomisk og miljømessig bærekraft, verdiskapende tjenester og transport. I dette blir det viktig å finne en sunn balanse mellom det samfunnsmessige og kommersielle.

Vi byr på spennende og varierte utfordringer sammen med gode medspillere i en av landets viktigste havner.

Sammen kommer vi til å spille en nøkkelrolle som en offentlig utviklingsaktør og tilrettelegger for næringslivet.

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat – eller se mer via stillingsannonsen.

Samarbeid | Åpenhet | Mot