Attraktive utfordringer | Globalt fokus mot grønt skifte

Vil du ha en aktiv rolle i et selskap som leder an mot klimavennlige energiløsninger?

Du får ansvar for å videreutvikle vår innkjøpsportefølje, med fokus på økt lønnsomhet og bærekraft.

Klikk over for mer

Du vil lede et dyktig team og samarbeide nært med våre drifts- og tekniske avdelinger.

Vi byr på varierte lederutfordringer i nært samarbeid med kollegaer lokalt og internasjonalt.

Posisjonen er sentral i vårt lederteam og rapporterer direkte til Managing Director i Norge.

Søk stillingen via enkel metode – eller kontakt SelectionPartner for mer informasjon.