Attraktive lederutfordringer i solid vekstbedrift

Sørlandskjøkken er i god utvikling og søker daglig leder.

 

Marked | Salg | Personalledelse

Ønsker du å øke den gode veksttakten sammen med hyggelige og engasjerte folk?