English Version

Nyopprettet stilling med teknisk prosjektansvar for fremtidsrettede løsninger basert på robotteknologi og automatisering.

Tratec Norcon AS er et anerkjent teknologiselskap i vekst. Vi legger betydelige ressurser innen leveranse av robotbaserte produksjonsløsninger.

Til nyopprettet stilling søker vi nøkkelpersonen for denne satsingen. Stillingen gis teknisk prosjektansvar rettet mot fremtidsrettede løsninger basert på robotteknologi og automatisering. Du blir sentral i det veletablerte selskapets vekststrategi, der konseptet utvides til å omfatte komplette maskinleveranser.

Du vil bli sentral i bedriftens industriavdeling og oppleve godt samarbeid med 50 kompetente kolleger. Vi tilbyr varierte utfordringer, gode påvirkningsmuligheter og konkurransedyktige betingelser.

Se gjerne mer informasjon om våre automatiseringsløsninger med robot til industri eller en video som beskriver konsernet.