Sentral rolle hos fremoverlent og innovativ entreprenør

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenør. Med 80-års erfaring er vi bransjens markedsleder i region SYD og VEST. Selskapet er i sterk vekst og søker deg som ønsker å lede større byggeprosjekter på Sørlandet.

Du vil få mulighet til stor faglig og personlig utvikling, innflytelse og ikke minst være en nøkkelressurs i teamet som ivaretar våre ansatte, kunder og leverandører. Du vil oppleve korte beslutningsveier i et selskap med gode verdier, og som ønsker å skape solide rammer for din videre utvikling og trivsel.

Ledelse, organisering, bunnlinjefokus og fremdrift av prosjektene er avgjørende for å nå våre mål. Det er viktig for oss at ledelse skjer gjennom samarbeid med kunder, kollegaer, underentreprenører og leverandører.

Selskapets fokus på å bidra med optimale prosjektverktøy, samt din evne til å tilpasse deg moderne arbeidsmetoder, vil gi deg mulighet til ytterligere utvikling i prosjektlederrollen.

Vi vet ikke hvordan fremtidens bygg ser ut, men vi vet vi skal bygge de. Se mer her.