Attraktiv stilling som fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen

Vi søker en leder med integritet som evner å tenke helhetlig. Du må ha et godt overblikk og klare å omsette samskaping av kunnskap til konkrete mål og tiltak. Som fakultetsdirektør får du varierte lederoppgaver og en bred kontaktflate hvor samhandling med dyktige kollegaer er sentralt.

Stillingen er viktig for universitetets moderne, internasjonale og tverrfaglige tankegang. Lederoppgavene spenner innenfor et strategisk og operativt område.

Vi ser etter en samhandlede, nysgjerrig og proaktiv leder. Du må kunne ta godt vare på og videreutvikle det gode samarbeidet mellom en effektiv administrasjon og våre dyktige vitenskapelige ansatte.

Direktøren spiller en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Handelshøyskolen, som har studier og forskning innenfor økonomisk-administrative fag, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon. Utdanningene er på både bachelor-, master- og phd-nivå. Handelshøyskolen tilbyr også en rekke emner innen videreutdanning, samt erfaringsbasert MBA. Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene. Handelshøyskolen er også vertskap for UiA Nyskaping.

Se gjerne video om stillingen, informasjon om universitetets strategi eller Handelshøyskolen.