Variert topplederrolle hos betydelig aktør innen taxinæringen på Sørlandet

Med stor frihet til å utvikle selskapets videre vekst og utvikling, søker vi en samarbeidsorientert og handlekraftig leder. I tillegg til å lede engasjerte ansatte, innebærer totalansvaret videreutvikling av selskapets driftsmodell. Selskapet har ambisjon om å være bransjeledende innen effektiv drift, kundetilfredshet og arbeidsprosesser som optimaliserer samhandling med løyvehavere.

Vi tilbyr en synlig rolle hvor samarbeid med eksisterende og potensielle samarbeidspartnere vil være tett. Vår nye leder vil ha overordnet ansvar for selskapets solide posisjon i anbudsmarkedet. Sistnevnte spesielt knyttet til vårt samfunnsoppdrag mot skole- og helserelatert transport.