Nøkkelstilling i konsernets teknologiteam

Til divisjon forretningsutvikling søker vi en samhandlingsorientert og helhetstenkende prosjektleder med sterk gjennomføringsevne. I en teknologidrevet bransje vil du få ansvar for å lede forretningskritiske teknologiprosjekter. Du vil dessuten være en sentral pådriver for forretningsutvikling og kontinuerlig forbedring, herunder bidra til innsikt i best practice og utvikling innen fagområdet.

Du har en genuin interesse og forståelse for hvordan teknologi kan løse forretningssidens behov, og hvordan vi kan effektivisere våre prosesser. I prosjekter med høy kompleksitet vil du bli en viktig brobygger mellom teknologi, forretning og våre leverandører.

Vi tilbyr varierte og spennende utfordringer i en endrings- og teknologiorientert bransje. Sparebanken Sør er blant landets største norskeide banker og har sitt hovedkontor i Kristiansand. Følgelig vil du oppleve reell påvirkningsmulighet og nærhet til relevante beslutningsprosesser.