Bidra i utviklingen av Norges mest unike kompetansemiljø innen data- og analysetjenester

Den teknologiske utviklingen har aldri gått raskere, og vi har mål om å ta posisjonen som Norges ledende rådgivningsbaserte teknologimiljø. Et av våre sentrale grep er å utvikle et nasjonalt kompetansemiljø innen data- og analysetjenester. Til å videreutvikle fagområdet på Sørlandet, søker vi en samarbeids- og teknologiorientert nøkkelspiller som deler vårt ønske om vekst.

Ansvaret vil innebære rådgivning og prosjektledelse av BI-/Analytics-prosjekter innen privat og offentlig sektor. Herunder kartlegge kundens behov, skape forståelse for tilgjengelig data og utvikle fundamentet for databasert innsikt. Følgelig strømlinjeforme, organisere og integrere data, som ofte involverer skytjenester, datasjøer og andre datalagrings- og integrasjonsteknologier. Forretningsområdet vil bidra til å realisere våre kunders evne til å kapitalisere forretningspotensialet i utnyttelsen av store datamengder.

Vi tilbyr en unik mulighet til å påvirke strategi og retningsvalg innen utviklingen av et fremtidsrettet og høyaktuelt forretningsområde. PwC er landets ledende rådgivningsmiljø, og vårt regionale og nasjonale nettverk vil bidra positivt til forretningsområdets vekst og utvikling.