Ledelse av et veletablert teknologiselskap med internasjonale vekstambisjoner

Til å ta selskapet gjennom videre vekst og kommersialisering søker vi en samlende og handlekraftig toppleder. Sammen med en ambisiøs ledergruppe vil du få ansvar for å lede og utvikle selskapets kompetente fagmiljø og markedsledende posisjon.

Totalansvaret innebærer operasjonalisering av virksomhetens strategi, og du vil oppleve et tett og gjensidig samarbeid med et profesjonelt styre. Sentralt i rollen blir forretningsutvikling og ansvar for å skape en robust selskapsstruktur som i vekstfasen ivaretar ansatte, kunder og forretningskritisk teknologiutvikling.

Vi tilbyr en synlig topplederrolle hos et veletablert teknologiselskap med nordiske og internasjonale vekstambisjoner. Du vil oppleve reell påvirkning på selskapets videre utvikling og i kommersialiseringen av et mulig industrieventyr. Effera er bransjens markedsledende aktør innen digitalisering av bygg- og anleggsbransjen og har solide og profesjonelle eiere.