Sentral rolle innen et fremtidsrettet område

Vi søker en samlende og handlekraftig leder med helhetlig blikk for applikasjonsforvaltning og teknologiutvikling av morgendagens digitale banktjenester. Rollen vil være svært sentral i operasjonalisering og implementering av konsernets IT-strategi.

Vi tilbyr varierte og spennende lederoppgaver i en endrings- og teknologiorientert bransje. Rollen gis bred kontaktflate og vil være en viktig premissgiver for samhandling mellom teknologi, konsernets forretningsområder og konsernledelse. Det vil dessuten være utstrakt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer til Direktør forretningsutvikling og tar del i divisjonens ledergruppe.

Sparebanken Sør er solid, og blant landets største norskeide banker. Med hovedkontor i Kristiansand vil du oppleve nærhet til relevante beslutningsprosesser og store påvirkningsmuligheter på konsernets teknologiske utvikling.