Sentral lederstilling med ansvar for regionens største lager- og logistikkfunksjon

Vi søker en samlende og forbedringsorientert leder, som sammen med dyktige kollegaer vil sette preg på en betydelig lager- og logistikkoperasjon. Ansvaret innebærer ledelse av 70 ansatte og du blir sentral i arbeidet med å sikre kontinuerlig forbedring og optimal kapasitetsutnyttelse i produksjonen. Samfunnsutviklingen stiller også krav til kontinuerlig fokus på hvordan automatisering og teknologisk utvikling kan bidra til effektivisering av driften.

Vi tilbyr en unik mulighet innen lager- og forsyningsledelse, som i kraft av varestrømmens størrelse gir store muligheter for personlig vekst og utvikling. Rollen tar del i selskapets toppledelse og vil oppleve tett samarbeid med en erfaren ledergruppe. Vår driftssjef får ansvar for et stort og viktig forretningsområde i et anerkjent og solid selskap med godt omdømme. 

ASKO er Norges største handelshus og har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser.