Attraktiv topplederstilling i solid og vekstorientert virksomhet

Norge er verdensledende på teknologiløsninger innen energisektoren. SafeClean sin klare ambisjon er å videreutvikle egne og innovative løsninger i eksisterende og nye markeder. SafeClean jobber med fremtidsrettede løsninger, sammen med kunder som fokuserer bærekraft og utslippsmål – i dag.

Vi søker en handlings- og endringsorientert leder som evner å videreutvikle vår veksttakt, basert på en meget solid og kompetansebasert plattform. Vi har benyttet den siste tiden til investeringer i anlegg, kompetanse og effektive systemer. Dermed har vi et tydelig potensiale for enda mer markant og bredere markedsposisjonering.

Den attraktive og utfordrende topplederstillingen innebærer lederansvar for virksomheten i Norge, herunder overordnet markeds- og driftsledelse, samt koordinering og videre utvikling av avdelingene i Norge.

Sammen med flinke og dedikerte kolleger kommer du til å forsterke den gode veksttakten. Vi tilbyr en utfordrende og variert lederrolle med gode utviklingsmuligheter i en toneangivende virksomhet med hovedsete på Sørlandet.  

Se gjerne mer informasjon via vår hjemmeside (www.safeclean.no)