Nyopprettet stilling der du får sette digitalt preg på den anerkjente vekstbedriften 

Vi er i fin utvikling og skal ansette en framoverlent IT-sjef med kommersiell teft. Du blir sentral i å forbedre våre prosesser sammen med dyktige folk, både lokalt og i konsernet. Stillingen er nyopprettet og gir gode muligheter til å forme innholdet i den attraktive rollen. Oppgavene spenner bredt, fra ansvar for selskapets overordnede IT-strategi, via ledelse av IT-prosjekter - til å gi en hjelpende hånd til gode medspillere i bedriften.

Du blir en drivende kraft i å bygge kompetanse og omsette data til aktive forbedringer, både innen produksjon og markedssiden. IT-funksjonen er et viktig bindeledd som også analyserer selskapets risikoelementer på cyber-siden, samt sikre at IT-infrastrukturen er i samsvar med relevante standarder og krav. Stillingen får også ansvar for videre forvaltning og utvikling av applikasjoner og systemer - ofte i godt samarbeid med våre leverandører.

Stillingen byr på varierte utfordringer og meget gode muligheter til å prege vår digitale utvikling. Rollen er sentral og betingelsene er gode. Du vil få gode kontaktflater og rike muligheter til å forme vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

- Se også: Slik søker du stillingen brukervennlig og sikkert

Vi tilbyr varierte og internasjonale utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Vi byr også på stor fleksibilitet i en toneangivende virksomhet med solid økonomi og tydelige vekstplaner.

 Se gjerne mer om den solide og internasjonale bedriften (www.fibo.no) eller video om den attraktive stillingen