Nyopprettet og sentral lederstilling - samfunnsnyttig virksomhet

Vi skal ansette en fremoverlent og beslutningsorientert leder med ansvar for våre tre produksjonsenheter.

Stillingen får budsjett- og resultatansvar for produksjonsavdelingene som leverer diversifiserte produkter til privat- og bedriftsmarkedet. Oppgavene vil i hovedsak handle om organisering og forretningsutvikling, herunder fokusere på effektiv produksjonsflyt og lønnsom produksjon, bygge kultur og drive markedsrettet arbeidstrening og kvalifisering.

Vi ser etter en leder som er fleksibel og som setter seg inn i og forstår ulike kulturer og forretningsområder. Du tilbys varierte lederutfordringer i en samfunnsnyttig og veldrevet bedrift med gode kolleger og et positivt arbeidsmiljø.

Les gjerne mer om våre produksjonsenheter og produkter.