Nøkkelressurs hos internasjonal og samfunnsviktig fattigdomsbekjemper

Strømmestiftelsen søker etter en PMEAL rådgiver (Planning, Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) til internasjonal avdeling. PMEAL rådgiver vil jobbe tett med leder for M&E og vil rapportere til leder for internasjonal avdeling.

Vi tilbyr en internasjonalt rettet rolle i et engasjerende arbeidsmiljø. Strømmestiftelsen er veletablert, har et godt omdømme og tilbyr ansvarsområder med et meningsfylt samfunnsoppdrag.

Se gjerne videopresentasjon for innblikk i vårt bidrag.