Utvikling av handelsstanden i Kvadraturen

Kvadraturen i Kristiansand er i utvikling og ønsker å styrke sin posisjon ytterligere. I forbindelse med at foreningen nå vil ha felles administrasjon med Kvadraturen Gårdeierforening, samlokaliseres med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og at tidligere åremålsstilling løper ut, søker vi en handlekraftig og nettverksorientert daglig leder.

Ansvaret innebærer videreutvikling av foreningenes posisjon gjennom mediekontakt, arrangementer, politisk påvirkning, investorkontakt og eksponering innen nye bransjer.

Rollen er synlig og vil jobbe tett med handelsnæringen, næringsliv, media og Kristiansand kommune. I samarbeid med et profesjonelt styre, tilbyr vi en unik mulighet til å bidra til utvikling og økt handel i bykjernen av Kristiansand.