Nyopprettet stilling med fokus på regulatoriske forhold innen energiledelse og -handel

Ansvaret omfatter strategisk og regulatorisk compliance innen resultatområdet Energy Management & Trading i Agder Energi Kraftforvaltning. Du vi ha et nært samarbeid med forvaltningsmiljøene i konsernet, og vil rapportere direkte til selskapets Head of Risk & Business Control.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak handle om identifisering, evaluering og rapportering av regulatoriske forhold. I tillegg blir du en viktig deltaker i relevante bransjeorganisasjoner, samt bidra innen forretningsutviklingsprosjekter med nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi søker en integritetssterk leder med sunne forretningsstrategiske preferanser som kan omsettes til å støtte og videreutvikle konsernets resultatområder med forretningsprosesser og -systemer.

Stillingen er sentral og strategisk viktig. Rollen vil ha tett samarbeid med ulike opinionsdannere og beslutningstakere, både internt og eksternt. Se gjerne videopresentasjon for deler av konsernets virksomhet.