Utfordrende og varierte oppgaver i samfunnsviktig virksomhet

Miljøfyrtårn ønsker ytterligere å styrke sin posisjon som Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning. Derfor søker vi nå etter en erfaren fagperson til nyopprettet stilling i vårt utviklings- og rådgivingsteam.

Stillingen får delansvar for å sikre at sertifiseringsmodell og sertifiseringskriterier dekker sentrale aspekter knyttet til virksomheters miljøpåvirkning. Stillingen inngår i et kompetent fagmiljø og blir sentral rolle i utviklingen av vår sertifiseringsordning. Arbeidet inkluderer utvikling av nye sertifiseringskriterier, miljøindikatorer, klimaregnskap og videreutvikling av selve sertifiseringsmodellen.

Vi søker etter en person med tung miljøfaglig kompetanse som anerkjenner miljøledelse som en sentral grunnmur i enhver ansvarlig virksomhet. Miljøfyrtårn står i en kontinuerlig utvikling også når det gjelder digitale verktøy som støtter vår sertifiseringsløsning. Derfor ønskes forståelse for hvordan ny teknologi og digitalisering kan gjøre våre tjenester og produkter stadig mer effektive og brukervennlige.

Vi tilbyr varierte utfordringer i en anerkjent stiftelse, og en mulighet til å drive norske virksomheter inn i det grønne skiftet. Se gjerne mer informasjon om oss via vår hjemmeside eller Facebook.