Spennende lederutfordringer hos internasjonal og samfunnsviktig fattigdomsbekjemper

Med overordnet ansvar for økonomi-, finans- og virksomhetsstyring, søker vi en samlende og handlekraftig leder. I kraft av rollen vil du få ansvar for å videreutvikle dyktige kollegaer, sikre effektiv rapportering samt optimal samhandling med våre internasjonale regionskontorer.

Oppgavene vil være utfordrende og varierte samt inneha stor grad av internasjonal kompleksitet. I tett samarbeid med Generalsekretær vil du dessuten kunne bidra til forretnings- og organisasjonsutvikling, herunder stiftelsens personalstrategi og HR-forvaltning.

Du kommer til å arbeide tett med hele organisasjonen og våre samarbeidspartnere. Stillingen er sentral, inngår i lederteamet og rapporterer direkte til generalsekretæren.Vi tilbyr attraktive og varierte lederutfordringer i et engasjerende og internasjonalt arbeidsmiljø. Strømmestiftelsen har et godt omdømme og et formål som vitner om et meningsfylt samfunnsoppdrag.

Se gjerne videopresentasjon for innblikk i vårt bidrag.