Varierte utfordringer i en endrings- og teknologiorientert bransje

Til nyopprettet stilling i divisjon forretningsutvikling, søker vi en samhandlings- og utviklingsorientert nøkkelressurs. Du vil være helt sentral i arbeidet med å optimalisere kundeopplevelsen i våre fremtidige web- og mobilbaserte kanaler.

Rollen gis operativt ansvar for utviklingsaktiviteter i våre web- og mobilbaserte kanaler. Herunder prosjektledelse, koordineringsansvar og leverandøroppfølging ved forberedelse og gjennomføring av leveranser.

Vi tilbyr varierte og spennende utfordringer i en endrings- og teknologiorientert bransje. Sparebanken Sør er blant landets største norskeide banker og har sitt hovedkontor i Kristiansand. Følgelig vil du oppleve reell påvirkningsmulighet og nærhet til relevante beslutningsprosesser.

Konsernet styrker sin digitale posisjon ytterligere, og søker også virksomhetsarkitekt.