Nyopprettet nøkkelstilling i konsernets teknologiteam

Vi søker en samhandlingsorientert og helhetstenkende virksomhetsarkitekt til divisjon forretningsutvikling. Rollen blir helt sentral i arbeidet med å sikre en fremtidsrettet, fleksibel og kostnadseffektiv systemarkitektur.

Du har en genuin interesse og forståelse for hvordan teknologi kan løse kundens behov, og hvordan vi kan effektivisere våre prosesser. I prosjekter med høy kompleksitet vil du bli en viktig brobygger mellom teknologi og forretning.

Vi tilbyr varierte og spennende utfordringer i en endrings- og teknologiorientert bransje. Sparebanken Sør er blant landets største norskeide banker og har sitt hovedkontor i Kristiansand. Følgelig vil du oppleve reell påvirkningsmulighet og nærhet til relevante beslutningsprosesser.

Konsernet styrker sin digitale posisjon ytterligere, og søker også utviklingsansvarlig, web- og mobilbaserte kanaler.