Sentral lederstilling i solid produksjonsbedrift på Sørlandet

Vi søker en samarbeidsorientert og inspirerende leder som får ansvar for drift og videreutvikling av vår industrielle produksjon. Oppgavene handler om optimalisering av driften, ledelse av teknologiske utviklingsprosjekter og videreutvikling av erfarne medarbeidere.

Stillingen byr på varierte lederoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Dine nye kolleger er vante med å løse teknologiske utfordringer, noe som henger sammen med bedriftens gode økonomi og arbeidsmiljø. Rollen er sentral, inngår i lederteamet og rapporterer til daglig leder.