Attraktive prosjektutfordringer innen forvaltning av naturens krefter

Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende oppgraderingsfase for fremtidig produksjonsutstyr, samt reguleringsanlegg og dammer. Nedslagsfeltet strekker seg fra området øverst i Sirdal og Kvinesdal i nord til Åna-Sira i sør. Samtidig med oppgraderingen av våre 7 kraftstasjoner, 56 dammer og 100 km tunneler, pågår utviklingen av flere prosjekter for å bygge ut mer energi i form av nye småkraftverk og overføringer av nytt vann til eksisterende produksjonsanlegg.

Vi søker en samarbeidsorientert og strukturert prosjektleder som vil oppleve varierte utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Se gjerne våre hjemmesider eller besøk oss via Facebook for mer informasjon.

Se også en aktuell video fra et av våre anlegg.