Komplekse utfordringer hos teknologiorientert bransjeleder

Agder Energi har en ny konsernstrategi, hvor digitalisering og teknologiadapsjon er sentrale virkemidler for realisering. Teknologienheten er i sterk vekst og søker en nettverksorientert nøkkelperson med et helhetstenkende og rådgivende fokus.

Rollen får ansvar for design, videreutvikling og prosjektarbeid knyttet til teknisk arkitektur. I tillegg vil du være sentral i forhold til å skape samhandling i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Agder Energi har gjort et strategisk valg om å satse på Microsoft Azure som skyplattform. Følgelig vil du være en viktig premissgiver for konsernets anvendelse av teknologien, både som datasenter og plattform for IKT-løsninger.

Vi tilbyr en teknologidrevet og synlig rolle hvor du i kraft av konsernets størrelse og økte europeiske tilstedeværelse, vil jobbe med krevende problemstillinger innen integrasjons-, sikkerhets- og løsningsarkitektur. Konsernet finnes på listen blant Norges mest innovative selskaper, og har et kjent og positivt omdømme.

Se gjerne videopresentasjon for deler av konsernets virksomhet.

Vi søker også Enterprise Software Architect og Rådgiver stordata/analyse.