Koordineringsansvar for utviklingsprosjekter hos teknologiorientert bransjeleder

Agder Energi har en ny konsernstrategi, hvor digitalisering og teknologiadapsjon er sentrale virkemidler for realisering. Både lokalt og gjennom oppkjøp i Tyskland og Sverige, besitter konsernet nå et betydelig utviklermiljø. Teknologienheten er i sterk vekst og for å koordinere og støtte utviklingsmiljøene søker vi en samlende og utviklingsorientert nøkkelperson, som brenner for software utvikling

Rollen gis overordnet ansvar for å utarbeide og videreutvikle retningslinjer og rammeverk for konsernets programvareutvikling. Du blir premissgiver for å sikre kunnskapsdeling på tvers av utviklermiljøene og en viktig sparringspartner i utviklingsprosjekter. Ditt bidrag blir dessuten et sentralt bindeledd mellom forretningsområdene, utviklingsmiljøer og andre arkitektmiljøer i konsernet.

Vi tilbyr en teknologidrevet og synlig rolle hvor du i kraft av konsernets størrelse og økte europeiske tilstedeværelse, vil jobbe med komplekse utviklingsprosjekter. Konsernet finnes på listen blant Norges mest innovative selskaper, og har et kjent og positivt omdømme.

Se gjerne videopresentasjon for deler av konsernets virksomhet.

Vi søker også Løsningsarkitekt - skytjenester og Rådgiver stordata/analyse.