Nyopprettet nøkkelstilling hos innovativ og teknologiorientert bransjeleder

Agder Energi har en ny konsernstrategi, hvor digitalisering og teknologiadapsjon er sentrale virkemidler for realisering. Forretningsområdene ønsker i økt grad å utnytte og kapitalisere potensialet i datamengdene konsernet besitter.

Teknologienheten er i sterk vekst og søker en påvirkningssterk og analytisk rådgiver, som vil være sentral i etablering og utvikling av konsernets stordata- og analyseplattform. Rådgiverens rolle vil være viktig i å styre og levere prosjekter, følge opp eksterne leverandører, men vel så viktig for å sikre samarbeid mellom forretningsområdene og teknologienheten.

Vi tilbyr en teknologidrevet og synlig rolle i et konsern hvor datadrevne beslutninger er et forankret og høyt prioritert område. Konsernets størrelse og økte europeiske tilstedeværelse, bidrar positivt til komplekse problemstillinger på tvers av ulike forretningsområder. Konsernet finnes på listen blant Norges mest innovative selskaper, og har et kjent og positivt omdømme.

Se gjerne videopresentasjon for deler av konsernets virksomhet.

Vi søker også Enterprise Software Architect og Løsningsarkitekt - skytjenester.