Lede utviklingen av et vekstorientert satsningsområde

Til å videreutvikle og befeste posisjonen som et av de ledende forretningsjuridiske advokatmiljøene på Sørlandet, søker vi en samlende og ambisiøs lagspiller. Ansvaret innebærer innsalg, rådgivning og teamledelse innenfor bredden av forretningsjussens område.

Du blir en premissgiver for videre vekst og kompetanseutvikling i tråd med våre kunders behov for en faglig relevant diskusjonspartner. Rollen er synlig, og vil eksponeres mot flere av regionens relevante næringslivsarenaer.

Vi tilbyr en sentral lederrolle med høy grad av eksponering innen regionens offentlige og private næringsliv. I kraft av rollen vil du få en unik mulighet til å påvirke strategi og retningsvalg innen et viktig og veletablert forretningsområde. PwC er landets ledende rådgivningsmiljø, og vårt regionale og nasjonale nettverk vil bidra positivt til forretningsområdets vekst og utvikling.