Ansvarsfull stilling i ledende industribedrift

Vår høyt ansette sikkerhetssjef skal gå av med pensjon. Derfor skal det ansettes en ny leder med ansvar for bedriftens security-funksjon. Stillingen innebærer løpende vurderinger av risiko knyttet til relevante beredskaps- og sikkerhetsforhold, samt iverksetting av preventive tiltak knyttet til disse. Stillingen rapporterer til direktør HMS & Kvalitet, med direkte linje til administrerende direktør ved behov.

Du vil få en bred kontaktflate internt og eksternt, samt gode muligheter til å jobbe systematisk og helhetlig innen Security. Stillingen er viktig for virksomheten og byr på gode utviklingsmuligheter i samarbeid med kompetente kolleger som er kjent for ansvarlighet og nyskaping. Bedriften har døgnkontinuerlig vakthold og overvåking av security og beredskap fra egne vaktlokaler i tillegg til moderne brannstasjon.

Du vil oppleve tydelige forventninger, stor fleksibilitet og gode betingelser i en virksomhet med solid økonomi, sunne vekstplaner og et godt omdømme.

Se gjerne video som omtaler konsernets fokus på bærekraft eller besøk går globale side på Facebook. Vi søker også bedriftslege