Kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring i velkjent bedrift med anerkjente produkter

Fibo AS er i vekst og skal ansette en samarbeidsorientert og entusiastisk kvalitetsleder. Stillingen får ansvar for å sikre kvalitetssikringssystemet fungerer i henhold til målene i hele organisasjonen, slik at kvalitetsnivået møter eksterne og interne krav gjennom hele verdikjeden. Den nye lederen vil også sørge for at kvalitetssystemet gis god kommunikasjon, opplæring og etterlevelse. Vi har stort fokus på kontinuerlige forbedringer med fokus på LEAN.

Du vil få en bred kontaktflate, samt rike muligheter til å prege vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Stillingen er sentral og byr på gode utviklingsmuligheter i et spennende og velkjent selskap med kompetente kolleger som er kjent for ansvarlighet og nyskaping. Du vil oppleve tydelige forventninger, stor fleksibilitet og gode betingelser i en virksomhet med solid økonomi og sunne vekstplaner.

Se gjerne video om stillingen eller besøk oss via Facebook