Nyopprettet lederrolle med ansvar for utvikling av konsernets matstrategi

Personen som ansettes vil ha det overordnede ansvaret for å utvikle og lede vår satsning på mat- og drikke konsepter, på tvers av selskapene i konsernet. Området består i dag av følgende enheter: Dyreparken, Badelandet, Dyreparken Hotell, Dyreparken SafariCamp og Sjørøverhotellet Abra Havn. Det er planer om fortsatt utvidelse av overnattingstilbudet framover.

En viktig oppgave vil være å etablere en ny strategi for fagområdet, i tett samarbeid med alle involverte parter. I dette ligger også å sikre god utnyttelse av både ressurser og muligheter på tvers av organisatoriske enheter og ulike sesonger.

Mat og drikke er en betydelig del av besøksopplevelsen i Destinasjon Dyreparken, og vi har ambisjoner om å videreutvikle fagområdet i årene som kommer, både når det gjelder fremtidens matkonsepter, drift og innkjøp.

Som destinasjonens leder av fagområdet, vil du ha en betydelig innflytelse på våre mat- og drikkekonsepter. Stillingen vil favne vidt, og vil stille krav til et bredt spekter av erfaring, kompetanse og personlige egenskaper. Det er derfor forventninger til helhetsforståelse, kreativitet og samarbeidsevner, men samtidig god planleggings- og gjennomføringskraft. Vi tror at du liker å utfordre, men også selv å bli utfordret.

Se gjerne video om livet i Dyreparken.