Positivt for alle som søker nye lederutfordringer.

Litt færre stillinger å velge mellom, men endringen er ikke særlig stor.

– Utviklingen i Norge og Agder er nokså lik, og den faktiske tilgangen er like god som gjennomsnittet i 2019, sier Frank Amundlien i SelectionPartner.

Over: Annonserte lederstillinger via FINN Jobb i 2020 | 100% = tilsvarer snitt i 2019.

Tidligere kriser kan ikke sammenliknes med denne, og det ventes at tilgangen vil avta fremover.

Slik senker arbeidsgivere sin risiko.

SelectionPartner finner grunn til å peke på det som er positivt i et presset og viktig arbeidsmarked, og minner gjerne om en rekke interessante og søkbare lederstillinger.

Gjennomføring som planlagt

SelectionPartner har vel fungerende systemer med stor grad av digitalisering og brukervennlige løsninger. Derfor vet arbeidsgivere bak stillingene over at pågående prosesser fullføres som planlagt.

Senk risikoen når usikkerheten øker

Vårt hovedfokus er rekruttering av ledere til faste stillinger. I tillegg rekrutterer vi styreledere/-medlemmer og interimledere.