— Merk søknadsfrist 10.11.2022 —

Lede industrielt anlegg på internasjonalt toppnivå

Til å lede og utvikle bedriften, søker vi en samlende og helhetstenkende leder.

Du blir sentral i videreutviklingen av strategi, sikkerhet og omdømme.

Klikk over for mer om hva vi søker og tilbyr

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er samfunnsviktig, og vi er en sentral aktør innen energigjenvinning.

Stillingen gir mulighet for å videreutvikle en oversiktlig og engasjert organisasjon.

Du får også en viktig posisjon i skjæringspunktet mellom offentlige og private aktører.

Klikk over for å se vår hjemmeside

Helt nylig er det gjennomført en omfattende undersøkelse som bekrefter at vi har et godt arbeidsmiljø.

Bedriften og stillingen gir også godt rom for å påvirke det grønne skiftet og vår felles framtid.

Se mer om den attraktive stillingen eller kontakt SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat.

Vi brenner for miljøet