English – Norwegian version is predominantly English

Overordnet om personvern og informasjon

Benytt knappene under for utdypende og tilhørende detaljer.

Personvern
SelectionPartner (SP) forholder seg til gjeldende personvernregler, med fokus på innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne rekrutteringsinteresser mellom kandidater og arbeidsgivere. Personinformasjonen bearbeides og essensen kommuniseres på en rådgivende måte til vår avtalefestede oppdragsgiver.

Innhenting av informasjon skjer etter samtykke fra kandidaten. Om opplysninger behandles for andre stillinger, så deles disse etter avtale med kandidaten. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Ingen plikter å gi personopplysninger, men informasjonsmangel kan komplisere kandidatvurderingen.

Informasjon fra oss
SP ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man kan tro at det er sendt eller mottatt feil informasjon fra SP, så kontakt oss umiddelbart. Transport av sensitiv personinformasjon skjer primært via kryptert mail.

Søknader og cookies
Kandidater gir samtykke ved å søke stilling, der vi oppfordrer til å søke elektronisk via stillingsannonsen. Stillinger hos private oppdragsgivere kan alternativt søkes via brukervennlig lenke. Søknad/CV via ukryptert mail aksepteres ikke.

Vi benyttes såkalte cookies/informasjonskapsler), som er en fil som opprettes når våre nettsider besøkes. Den inneholder anonym informasjon, som valg på våre sider og geografi. Vi benytter også Google Analytics, blant annet for å utvikle våre nettsider/tjenester og kommunikasjon.

Kontakt
Om du har spørsmål, krav eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 03.12.2019.