English

Overordnet om personvern og informasjon

Benytt knappene under for utdypende og tilhørende detaljer.

Personvern
SelectionPartner (SP) forholder seg til gjeldende personvernregler, med fokus på innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne rekrutteringsinteresser mellom kandidater og arbeidsgivere. Personinformasjonen bearbeides og essensen kommuniseres på en rådgivende måte til vår avtalefestede oppdragsgiver.

Innhenting av informasjon skjer etter samtykke fra kandidaten. Om opplysninger behandles for andre stillinger, så deles disse etter avtale med kandidaten.

Ingen plikter å gi personopplysninger, men det er utfordrende å vurdere kandidatprofiler som ikke er sammenliknbare.

Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Informasjon fra oss
SP ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man har grunn til å tro at det er sendt eller mottatt feil informasjon fra SP, ber vi om å bli kontaktet umiddelbart. Transport av sensitiv personinformasjon skjer i størst mulig grad via kryptert mail.

Norske versjoner er overordnet engelske.

Søknader og cookies
Kandidater gir samtykke ved å søke stilling elektronisk via stillingsannonsen, noe det oppfordres til. Stillinger hos private oppdragsgivere kan alternativt søkes via brukervennlig lenke. Søknad/CV via mail aksepteres ikke på grunn av regelverket.

Vi benyttes såkalte cookies (informasjonskapsler), altså en fil som opprettes når våre nettsider besøkes. Kapselen/filen inneholder anonym informasjon, som valg på våre sider og geografi. Vi benytter også Google Analytics, blant annet for å utvikle våre nettsider/tjenester og kommunikasjon.

Kontakt
Om du har spørsmål, krav eller innspill til dette, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 21.06.2018.