English – Norwegian version is predominantly English

Overordnet om personvern og informasjon

Benytt knappene under for utdypende og tilhørende detaljer.

Personvern
SelectionPartner (SP) forholder seg til gjeldende personvernregler, med fokus på innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne rekrutteringsinteresser mellom kandidater og arbeidsgivere. Personinformasjonen bearbeides og essensen kommuniseres på en rådgivende måte til vår oppdragsgiver som er behandlingsansvarlig.

Innhenting av informasjon skjer etter samtykke fra kandidaten. Om opplysninger behandles for andre stillinger, så kan disse deles etter avtale med kandidaten. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Ingen plikter å gi personopplysninger, men informasjonsmangel kan komplisere kandidatvurderingen. Denne siden er en komprimert versjon, der knappene under gir viktig og mer detaljert informasjon.

Som de aller fleste andre, så benytter vi også cookies/informasjonskapsler.

Informasjon fra oss
Vi ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man kan tro at det er sendt eller mottatt feil eller mistenkelig informasjon fra SelectionPartner, så vennligst kontakt oss umiddelbart. Transport av sensitiv personinformasjon skjer primært via kryptert mail.

Søknader og cookies
Kandidater gir samtykke ved å søke stilling, der vi oppfordrer til å søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem, Webcruiter. Søknad/CV via ukryptert mail aksepteres ikke.

Kontakt
Om du har spørsmål, krav eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 02.03.2020.