English – Norwegian version is predominantly English

Overordnet om personvern og informasjon

SelectionPartner (SP) forholder seg til regler om personvern, med fokus på sikre, innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne rekrutteringsmessige interesser mellom kandidater og arbeidsgivere. Personinformasjon bearbeides og kommuniseres fra oss (databehandler) til vår oppdragsgiver (behandlingsansvarlig).

Innhenting av personinformasjon skjer via trygge kanaler. Om opplysninger behandles for andre stillinger, så kan disse deles av oss etter avtale med kandidaten. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Ingen plikter å gi oss personopplysninger, men mangler kan komplisere kandidatvurderingen og gjøre den mindre treffsikker.

Denne siden er en komprimert versjon, der knapper og lenker gir viktig og mer detaljert informasjon.

Informasjon fra oss
Vi ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man mistenker feil eller svindel, så vennligst kontakt oss umiddelbart. Sensitiv personinformasjon kommuniseres av oss via sikrede kanaler og vi ber aldri noen om å oppgi BankID, unntatt via Vitnemålsportalen. Sjekk at mail ikke kommer fra noen som utgir seg for å være oss.

Trygg søknad
Kandidater gir sitt samtykke ved å søke stilling eller sende oss sin CV.

For trygg behandling advarer vi mot å søke på annen måte enn direkte via stillingsannonser på våre sider eller FINN Jobb.

Kontakt
Om du har spørsmål, krav eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 07.08.2022