English

Overordnet om informasjon og personvern

Informasjon fra oss
SelectionPartner (SP) arbeider for sikker informasjonsbehandling. Hvis man kan ha mottatt feil informasjon fra SP, ber vi om å bli kontaktet umiddelbart.

Personvern
SP forholder seg til gjeldende regler om personvern, med stor grad av innebygde løsninger. Målet er å finne rekrutteringsinteresser mellom kandidater og arbeidsgivere. Informasjonen bearbeides og essensen kommuniseres på en rådgivende måte til vår oppdragsgiver, som vi har konfidensialitetsavtale med.

Innhenting av informasjon skjer etter samtykke fra kandidaten. Om personopplysninger behandles for andre stillinger, så skjer det etter avtale med kandidaten før informasjonen eventuelt deles.

Ingen har plikt til å oppgi opplysninger, men det kan bli utfordrende å vurdere kandidater der informasjonen ikke er optimal.

Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder. Transport av sensitiv informasjon fra oss skjer via kryptert mail.

Søknader
Kandidater bør søke stilling elektronisk via stillingsannonsen. Til private oppdragsgivere kan man alternativt søke via brukervennlig lenke. Generelle CVer via mail aksepteres ikke.

Cookies
Vi benyttes såkalte cookies (informasjonskapsler), det vi si en fil som opprettes nettside-besøkende. Der lagres anonym informasjon, som valg på våre sider og geografi. Vi benytter dette og Google Analytics for å utvikle våre nettsider og tjenester.

Kontakt
Som de fleste seriøse aktører opplever, er det utfordrende å forholde seg optimalt til det nye regelverket. Om du har spørsmål eller kompetente innspill til håndtering av personlig informasjon, så hører vi gjerne fra deg.

Informasjon er under oppdatering på grunn av tilpasning til nytt regelverk og ble sist oppdatert 05.03.2018.