English – Norwegian version is predominantly English

Overordnet om personvern og informasjon

Vi i SelectionPartner (SP) forholder oss til regler om personvern, med fokus på sikre, innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne felles og rekrutteringsmessig interesse mellom kandidater og arbeidsgivere.

Personinformasjon bearbeides og kommuniseres fra oss (databehandler) til vår oppdragsgiver/kunde (behandlingsansvarlig).

Innhenting av personinformasjon skjer via trygge kanaler. Om opplysninger behandles for andre/flere stillinger, så kan informasjonen deles av oss etter avtale med kandidaten. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder. Ingen plikter å gi oss personopplysninger, men mangler kan komplisere kandidatvurderingen og gjøre den mindre treffsikker.

Denne siden er en komprimert versjon, der knapper og lenker gir relevant og mer detaljert informasjon.

Vi ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man mistenker feil eller svindel, så vennligst kontakt oss umiddelbart. Sensitiv personinformasjon kommuniseres av oss via sikrede kanaler og vi ber aldri noen om å oppgi BankID, unntatt via Vitnemålsportalen.

Kunstig intelligens (KI) er involvert i alle deler av samfunnet, og regler om personvern avhenger ikke av teknologi. Når vi benytter KI aktivt, så utvises spesiell varsomhet i forhold til sensitiv person- eller forretningsinformasjon. Vi benytter ikke KI til automatiserte beslutninger.

Trygg søknad
Kandidater gir sitt implisitte samtykke ved å søke stilling, sende oss sin CV – eller via eksplisitt samtykke. For trygg og effektiv behandling, bør stilling søkes snarlig og direkte via stillingsannonsene på våre sider – helst via rekrutteringssystemet Webcruiter.

Kontakt
Om du har spørsmål, tips, krav eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 29.05.2024