English – Norwegian version is predominantly English

Overordnet om personvern og informasjon

SelectionPartner (SP) forholder seg til gjeldende personvernregler, med fokus på innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne rekrutteringsmessige interesser mellom kandidater og arbeidsgivere. Personinformasjon bearbeides og rådgivende essens kommuniseres fra oss (databehandler) til vår oppdragsgiver (behandlingsansvarlig).

Innhenting av informasjon skjer via trygg søknad (se under). Om opplysninger behandles for andre stillinger, så kan disse deles av oss etter avtale med kandidaten. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Ingen plikter å gi personopplysninger, men mangel på informasjon kan komplisere kandidatvurderingen. Denne siden er en komprimert versjon, der knapper og lenker gir viktig og mer detaljert informasjon.

Informasjon fra oss
Vi ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man tror at det er sendt eller mottatt feil eller mistenkelig informasjon fra SelectionPartner, så vennligst kontakt oss umiddelbart. Transport av sensitiv personinformasjon skjer primært via kryptert mail.

Trygg søknad
Kandidater gir sitt samtykke ved å søke stilling.

For trygg behandling advarer vi mot å søke på annen måte enn direkte via våre stillingsannonser, da useriøse aktører publiserer stillingsannonser fra nær sagt alle arbeidsgivere.

Om nettadressen starter med https://candidate.webcruiter.com eller https://selectionpartner.no, så kan stillingen trygt søkes.

Kontakt
Om du har spørsmål, krav eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 12.06.2021.