English – Norwegian version is predominantly English

Overordnet om personvern og informasjon

SelectionPartner (SP) forholder seg til regler om personvern, med fokus på sikre, innebygde og brukervennlige løsninger.

Målet er å finne rekrutteringsmessig interesse mellom kandidater og arbeidsgivere. Personinformasjon bearbeides og kommuniseres fra oss (databehandler) til vår oppdragsgiver/kunde (behandlingsansvarlig).

Innhenting av personinformasjon skjer via trygge kanaler. Om opplysninger behandles for andre/flere stillinger, så kan informasjonen deles av oss etter avtale med kandidaten. Personopplysninger oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet. Rett til innsyn, retting, sletting, datatransport og klage gjelder.

Ingen plikter å gi oss personopplysninger, men mangler kan komplisere kandidatvurderingen og gjøre den mindre treffsikker.

Denne siden er en komprimert versjon, der knapper og lenker gir relevant og mer detaljert informasjon.

Informasjon fra oss
Vi ønsker sikker informasjonsbehandling. Hvis man mistenker feil eller svindel, så vennligst kontakt oss umiddelbart. Sensitiv personinformasjon kommuniseres av oss via sikrede kanaler og vi ber aldri noen om å oppgi BankID, unntatt via Vitnemålsportalen.

Trygg søknad
Kandidater gir sitt samtykke ved å søke stilling eller sende oss sin CV.

For trygg behandling, oppfordres det til å søke stilling direkte via stillingsannonsene på våre sider, primært via rekrutteringssystemet Webcruiter.

Så lenge stillinger er annonsert på våre sider er jobben åpen og søkbar. Vi oppfordrer alle til å søke snarlig.

Kontakt
Om du har spørsmål, krav eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.

Denne siden ble sist oppdatert 16.05.2023