Lederrekruttering

Effektiv kandidatattraskjon og treffsikre utvelgelser.

Lederansettelser er viktige millioninvesteringer som vi fasiliterer via profesjonell rekruttering.

Kompetanse på internasjonalt toppnivå gir treffsikkert grunnlag for trygge ansettelser, noe oppdragsgiverne bekrefter med 95 % tilfredshet.

Vi finner kandidatene

  • Proaktiv search og headhunting
  • Omfattende nettverk
  • Over 14.000 profiler i egen lederbase

Kvalitetssikret utvelgelse

  • Svært høy tilfredshet blant kunder
  • Personlige DNV-sertifiseringer
  • Lang bransjeerfaring

Over: Amundlien holder foredrag om styrerekruttering

Les mer om hvordan vi leder an mot toppen.

Tilliggende tjenester

Styrerekruttering

Profesjonelle styrekandidater
Les mer

Foredrag

Nye regler om kjønnsbalanse i styrer
Slik blir du en bedre rekrutterer
Les mer

Interimledelse

Management for Hire
Les mer

Sluttvurdering

Kvalitetssikring av finalekandidater
Les mer