Toppleder i anerkjent og vekstorientert teknologimiljø

Indico er ledende innen løsninger som bidrar til økt rettssikkerhet.

Våre produkter innhenter og bearbeider digital informasjon for politi og rettsvesen, med operative løsninger i alle verdensdeler.

Er du en samlende og strategisk leder som vil skape videre vekst?
Vi ønsker å videreføre den gode utviklingen, med tydelige utviklingsretninger sammen med deg.

Posisjonen gir store påvirkningsmuligheter i et av Sørlandets mest spennende programvarehus.
Indico er et prioritert satsningsområde i teknologikonsernet Kernel.

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat

Toppfoto: Home | Indico – The Evidence Company | Norway (indicosys.com)