Personvern, kommunikasjon og datasikkerhet, tilsier digitale søknader eller strukturert registrering av CV.

Skjema under kan gjerne benyttes om informasjonen ikke er sensitiv, til generelle formål eller private stillinger. CV via ukryptert mail aksepteres ikke.

Due to Privacy, communication and data-security, either digital applications or structured registration of resume is highly recommended.

Alternatively, the form below may be used only for non-sensitive information, for general purposes or private positions. CV via un-crypted mail will not be accepted.

Sist oppdatert/last updated: 03.12.2019.