Also in English (below).

Vi ønsker din profil (CV) via trygge kanaler.

Personvern, kommunikasjon og datasikkerhet, tilsier digitale søknader eller strukturert registrering av CV.

Skjema under kan gjerne benyttes til generelle formål eller private stillinger. CV via ukryptert mail aksepteres ikke.

Due to Privacy, communication and data-security, either digital applications or structured registration of resume is highly recommended.

Alternatively, the form below may be used for general purposes or private positions. CV via un-crypted mail will not be accepted.

Sist oppdatert/last updated: 19.08.2019.