Sjåfører bør ha sertifikat. Kirurgen som opererer deg bør også ha legepapirene i orden.

Slike selvfølgeligheter kan man enda ikke forvente innen rekruttering.

Skremmende kompetansemangel

Det er flere tusen rekrutterere i Norge, men bare noen hundre har et skikkelig rekrutteringssertifikat. Verre er det at bare 40 er sertifiserte innen testbruk.

Verst er det at bare ti har begge sertifikatene. De med dokumentert kompetanse er altså forsvinnende få.

Kompetansemangelen et betydelig paradoks med tanke på hvor viktig ansettelser er for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Forskjell på bevis og sertifikat

Mange som hevder at de er test-sertifiserte, har fått et test-bevis av testleverandøren sin. Det blir omtrent som om kjøreskolene skulle ha utstedt sertifikat for å kjøre, bil, MC eller buss – uten krav til oppkjøring med en mer nøytral sensor.

De mest objektive ordningene innen rekruttering fasiliteres av anerkjente DNV-GL.

Nytteverdier

Behovet for kompetente rekrutterere er større enn noen gang. Ikke bare fordi en voksende rekrutteringsbransje preges av kompetansemangler, men også fordi utsatte virksomheter oppnår forretningsmessige gevinster på å gjennomføre kompetansebaserte rekrutteringsprosesser.

En typisk norsk bedrift kan bedre sin bunnlinje dramatisk med økt treffsikkerhet.

Les mer i rekrutteringsbloggen, Powered by Webcruiter.

– Kort sammendrag av Amundliens foredrag under Webcruiter brukerforum, 2017.