Chassix Norway skal ansette Controller | Utviklingsmuligheter i internasjonalt industrikonsern.

Siviløkonomen Kristofer arbeider som Controller i Chassix. Se hva han motiveres av, hvorfor han søkte jobben og hva som skal til for å trives i stillingen.

– Jeg ønsket å være en del av en produksjonsbedrift, der man er med og skaper noe fysisk. Jeg ville ikke bare sitte med tall på et kontor og forsvinne i mengden, sier han.

– Jeg var heldig som oppdaget denne jobben, da stillingsannonsen dukket opp i facebook-feeden min i 2014. Den fanget min interesse, og heldigvis søkte jeg.

Derfor søkte han stillingen
– Jeg har alltid vært teknisk interessert, og da jeg skulle velge utdannelse sto det mellom sivilingeniør eller siviløkonom, sier han.

Det ble økonom og da denne stillingen dukket opp, spilte det ikke noen rolle at jobben var langt hjemmefra.

Dette er bra med jobben i Chassix Norway
Automotive-bransjen er preget av internasjonale markeder. Ting skjer fort og man må stadig omstille seg.

– Det er passe små forhold i økonomiavdelingen. Dermed får man delta i alle oppgave-aspekter. Jeg har også fått være med å bygge opp systemene jeg jobber med, sier Kristofer.

I tillegg involveres man på tvers av avdelingene med ingeniører og andre fagfelt, både med kostkalkyler og kapasitetsberegninger, ofte i forbindelse med nye prosjekter, sier den inspirerte Controlleren.

Stor fisk i liten bolle
I stedet for å bli gjemt blant mange andre på et kontor, er man med der det skjer.

– I Chassix blir man «en stor fisk i en liten bolle», sier han. Det man sier og gjør blir både hørt og sett. Man blir også benyttet til andre oppgaver enn dem som faller naturlig inn under økonomistyringsbiten, siden jeg har kompetanse for eksempel i matematikk og Excel, sier økonomen.

Nysgjerrighet er viktig
– Utover de rent faglige kompetansene som økonom er det en menneskelig kvalitet som skiller seg ut. Nysgjerrighet. Man bør være interessert, og tilegne seg kunnskap. Ikke bare i de rent økonomiske feltene, men også kunnskap om de prosessene som foregår i produksjonen, forsetter Kristofer.

Som Controller blir man også tatt med på prosjekter, og investeringsprosesser, og da kan det lønne seg å vise interesse for hva som faktisk skjer ute i produksjonen.

– Jobben er perfekt for nyutdannede, siden den favner bredt, og gir  unike muligheter, avslutter en håpefull Kristoffer med.