Attraktive utfordringer i anerkjent virksomhet

God erfaring har skapt vår velkjente håndverksbedrift.

For å videreutvikle veksten og det gode arbeidsmiljøet, søker vi en samarbeidsorientert leder.

Klikk over for mer om hvordan du kan lede, motivere og videreutvikle flinke nøkkelpersoner

Vi ønsker at du liker å videreutvikle folk og brukervennlige systemer. Du blir helt sentral mellom regionsansvarlig og dine lokale ledere. Via omgjengelighet og tydelighet kommer du til å sørge for faglig profesjonalitet sammen med gode medspillere.

– Se også hva regionens leder sier om stillingen – og gode grunner for å søke den

Du kan se fram til god samhandling med de aller beste folkene innen sine fag – som er opptatte av verdiskaping, levetid og miljøeffekter.

Vi satser også sterkt på kompetanse- og produktutvikling og tilbyr attraktive lederutfordringer med knallgode muligheter til å prege vår videre utvikling.

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat.

Stolte håndverkere viser vei