Det er mange og gode grunner til å ansette kvinnelige ledere

Damene er eksempelvis bedre enn menn til å:

– Søke forståelse for andre og bry seg om folk
– Vise positiv energi
– Fatte forankrede beslutninger til rett tid

Kilde: Arbeidspsykologiske profileringer via Frank Amundlien i SelectionPartner