Kvinnelige ledere tjener minst og forskjellene øker dessverre. Det er samtidig grunn til å applaudere utviklingen i Vest-Agder.

Økende gap i Norge
Norsk Ledelsesbarometer viser at kjønnlønnsgapet har økt med 5%. Det er veldig uheldig, men det harde glasstaket synes ikke ugjennomtrengelig.

Sørlandskvinner tjener mest
Barometeret viser at lederkvinner i Vest-Agder tjener mer enn menn.  Der tjener kvinnelige ledere 706.000 mens mannslønnen er 702.700.

salary_agder

Lederkvinnene i fylket tjener også bedre enn landssnittet:

salary_norge

Les også: Færre og flere jobber å velge mellom.

Utviklingen i Aust-Agder er ikke like positiv, men datagrunnlaget er mindre og hypotesene mer usikre.

frank_shv_web

– Lik jobb skal lønnes likt og forskjellene må avta. Som ett ledd i kampen for rettferdig mangfold, bør også positive trekk komme tydelig frem og applauderes, sier Frank Amundlien som er partner i lederrekrutteringsselskapet SelectionPartner.

Illustrasjonen øverst er fra www.lederne.no