Rett anvendelse gir mer treffsikre rekrutteringer

I rekrutteringsprosesser er personlighetstester og intervjuer mest benyttet.

Men spørsmålet er, hvordan kan man vite om testene gir nyttige resultater?

For å oppnå pålitelighet må testene først og fremst ha en dokumentert og positiv effekt. Videre er det avgjørende at de som tolker testresultatene, har god kompetanse på området.

SelectionPartner står sterkt, med unik ekspertise innen arbeidspsykologisk profilering.

Frank Amundlien (over) er blant bare to i Norge med topp kompetanse innen dette feltet.

Dermed velger vi riktige tester – og tolker resultatene på en måte som maksimerer nytten for våre samarbeidspartnere.

Riktig bruk av personlighetstester kan bidra til å forutsi en kandidats arbeidsprestasjoner mer treffsikkert.

– Det finnes selvsagt skeptikere, men rett brukt, så reduseres risikoen for feilansettelser, sier Amundlien som minner om at det finnes enda bedre tester.

Oppsummert, så gir testene nytteverdi om testen er DVN-sertifisert og testkompetansen er på plass.

Kontakt meg gjerne for en hyggelig prat om hvordan din virksomhet kan gjøre ansettelsesprosessene mer treffsikre.