Fakta om årets barometer

Barometeret er gjennomført for og av SelectionPartner for å bidra til løpende innsikt i arbeidsmarkedet.

Hovedfunn (dette får folk til å bytte jobb i 2021):

Fokus er spesielt rettet på hva ledere på Sørlandet vektlegger når de vurderer å bytte jobb, der 160 svar ble mottatt i august 2021.

Slik er fordelingen mellom:

  • Alder
  • Geografi
  • Kjønn
  • Leder vs ikke-leder