Also in English (below)

Kjenner du en aktuell kandidat til en av våre stillinger?

Da kan du benytte skjemaet under. Informasjonen benyttes kun til eventuell og samtykket behandling mot angitt(e) stillinge(r). Tipsere forblir konfidensielle ovenfor alle unntatt SelectionPartner.

Se informasjon om personvern.
Tips om seg selv blir ikke fulgt opp.

Do you know a relevant candidate for one of our positions?

Then please use the form below. The information is only used for possible and consented treatment against specified positions. You remain confidential above all except SelectionPartner.

See privacy information.
Tips on own behalf will not be followed up.