Daglig leder | Mindus – en del av Varoddkonsernet

Lederstilling i samfunnsviktig bedrift som hjelper folk til jobb

Vi skal ansette en samlende og relasjonell leder som får utvikle selskapet videre

Klikk over for mer om den attraktive lederstillingen

Du får prege kulturen og delta i konsernets strategiske utvikling

Sammen skal vi sikre fremtidsrettet, effektiv og individuell tilrettelegging for folk som vil i jobb

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat