Sentral lederstilling i finansielt rådgivningsmiljø

Til å lede og utvikle vår satsning på Sørlandet, søker vi en handlekraftig og tillitvekkende leder. Njord Kapitalforvaltning er i sterk vekst, og har over tid levert solide resultater. Ansvaret innebærer ledelse av dyktige rådgivere og vil være helt sentral i å realisere våre regionale vekstambisjoner. Rollen er synlig og du vil jobbe tett på sentrale beslutningstakere innen regionens næringsliv.

Njord Kapitalforvaltning har solide og offensive eiere, og du vil få store påvirkningsmuligheter i et vekstorientert selskap med korte beslutningsveier. Lederrollen inngår i selskapets toppledelse og samarbeider tett med administrerende direktør.